תאגיד " מי מודיעין"- דו"ח איכות המים לשנת 2015 – מודיעין מכבים רעות

הבדיקות קובעות: המים בעיר באיכות מעולה .שתו מי ברז!

פריסת נקודות הדיגום במערכת אספקת המים בעיר לשנת 2015.

נקודת רשת: רחוב שבט גן דובדבן
נקודת רשת: רחוב סיון פינת אלול
בריכת אגירה: בריכת התיתורה
חיבור מקורות: רחוב עמק החולה מול בי"ס דורות
חיבור מקורות- רחוב יצחק רבין- תחנת שאיבה למים
נקודת רשת: רחוב ראובן
נקודת רשת: בית ספר דורות
נקודת רשת: רחוב שני 9
נקודת רשת: בית ספר ניצנים
נקודת רשת: רחוב חלמונית מעון גפן
נקודת רשת: רחוב חטיבת הראל
חיבור מקורות: שדרת מכבים
נקודת רשת: רחוב מגדל הלבנון גן יקינטון
חיבור מקורות: רחוב הסוחר
בריכת אגירה: מעלה המור בריכת אגירה
נקודת רשת: רחוב נהר הירדן 26
נקודת רשת: רחוב מנחם בגין פינת אסתר המלכה
נקודת רשת- רחוב חוחית
נקודת רשת- רחוב רכסים

ריכוז הבדיקות שבוצעו במערכת המים העירונית בשנת 2015

תקנות בריאות העם, איכותם התברואית של מי השתייה תשע"ג 2013 מחייבות את ספקי המים לבצע בדיקות שוטפות במערכת אספקת המים וביצוע בקרה שוטפת על איכותם התברואית של מי השתייה.

 על פי  התקנות מחויב התאגיד לבצע בדיקות בקטריאליות שמטרתן לאתר חיידקים העשויים לגרום לזיהום מים. כמו כן מבוצעות בדיקות נוספות המבוצעות ברשת אספקת המים הכוללות: בדיקות רמת כלור, בדיקות עכירות , בדיקות פלואור ,בדיקת הרכבם הכימי של המים, בדיקות מתכות במים .

כל הבדיקות מבוצעות ע"י ודגם מוסמך בהתאם לתדירות שנקבעת ע"י משרד הבריאות וע"פ תכנית שנתית .

 התקן קובע כי ב- 100 מ"ל מים לא ימצאו חיידקיקוליפורם.

ריכוז בדיקות בקטריאליות למים לשנת 2015

נקודת דיגום רשת. מספר בדיקות מתוכנן: 177. מספר בדיקות שבוצעו 181. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימו תקינות 181. אחוז תקינה 100%. מספר בדיקות חריגות 2. אחוז חריגה 0.0%.

נקודת דיגום מאגר/בריכה. מספר בדיקות מתוכנן: 30. מספר בדיקות שבוצעו 30. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימו תקינות 30. אחוז תקינה 100%. מספר בדיקות חריגות 0.  אחוז חריגה 0.0%.

נקודת דיגום: כניסה ממקורות. מספר בדיקות מתוכנן: 50. מספר בדיקות שבוצעו 50. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות 50. אחוז תקינה 100%. מספר בדיקות חריגות 0.  אחוז חריגה 0.0%.

סך הכל: מספר בדיקות מתוכנן: 257. מספר בדיקות שבוצעו 261. אחוז ביצוע 101%. מספר דגימות תקינות 255. אחוז תקינה 99%. מספר בדיקות חריגות 2.  אחוז חריגה 2.3%

בתאריך 25.11.15 נמצאה חריגה בבדיקה ברח' תומר ,בוצעה בדיקה חוזרת ונמצאה תקינה.

בתאריך 9.12.15 נמצאה חריגה בבדיקה  ברח' חלמונית – מעון גפן , בוצעו 3 בדיקות חוזרות ב- 3  נקודות ונמצאו תקינות. 

להלן ריכוז בדיקות טריהלומתנים  שבוצעו בשנת 2015 ותוצאותיהן

בתאריך 26.6.13 פורסמו תקנות חדשות לאיכות מי השתייה , בתקנות החדשות נדרש ספק המים לבצע בדיקות המים לבדיקת ריכוז טריהלומתנים (THM) חומרים אלה עשויים להיווצר במים כתגובה בין חומרי החיטוי  לבין חומרים אורגנים העשויים להיות במים .

כל הבדיקות שבוצעו ברשת נמצאו תקינות: מספר בדיקות מתוכנן 20. מספר בדיקות שבוצעו 20. אחוז ביצוע 100%. כמות תוצאות תקינות 20. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

ריכוז בדיקות רמת העכירות במים שבוצעו בשנת 2015 ותוצאותיהן

בדיקת עכירות.  מספר בדיקות מתוכנן 257. מספר בדיקות שבוצעו 257. אחוז ביצוע 100%. ריכוז על פי תקן NTU1. כמות תוצאות תקינות 257. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

בדיקות כלור.  מספר בדיקות מתוכנן 257. מספר בדיקות שבוצעו 257. אחוז ביצוע 100%. ריכוז על פי תקן: 0.1-0.5 מג"ל. כמות תוצאות תקינות .257 אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז תוצאות חריגות 0%

בהתאם לתקנות איכות מי השתייה החל מחודש דצמבר בוצעו בכל שבוע בדיקות עכירות  וכלור ברשת. כל הבדיקות שבוצעו ברשת נמצאו תקינות. 

 להלן ריכוז בדיקות רמת הפלואור במים שבוצעו בשנת 2015 ותוצאותיהן

מספר בדיקות מתוכנן 9. מספר בדיקות שבוצעו 9. אחוז ביצוע 100%. ריכוב מירבי מותר 1700. סף דיווח 100. כמות תוצאות תקינות 0. אחוז תוצאות תקינות 0. כמות תוצאות חריגות 9. אחוז חריגות 100%. ממוצע תוצאות חריגות 118.

הפלרת המים מבוצעת ע"י חברת מקורות. בדיקות פלואור מתבצעות ברשת אספקת המים לפי הנחיות משרד הבריאות ע"י התאגיד .

מאחר והנושא נמצא בבחינה מחודשת במשרד הבריאות נדרש התאגיד לבצע בדיקות בלבד . ע"פ ממצאי הבדיקות רמת הפלואור בעיר נמוכה ונמצאת בטווח המינימום.

להלן ריכוז בדיקות מתכות במים שבוצעו בשנת 2015 ותוצאותיהן

מספר בדיקות מתוכנן 9. מספר בדיקות שבוצעו 9. אחוז ביצוע 100%. כמות תוצאות תקינות 8. אחוז תוצאות תקינות 100%. כמות תוצאות חריגות 0. אחוז חריגות 0%

 בבדיקת המתכות נבדקים הריכוזים של המרכיבים הבאים : ברזל, נחושת, כרום, אבץ ועופרת. כל הבדיקות נמצאו תקינות.

סיכום: תוצאות הבדיקות מצביעות על כך שמי השתייה המסופקים  לעיר הינם באיכות טובה מאוד. שתו מי ברז!

עדיף להיות מוכנים -  שמרו בקבוקי מים בבתים

על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש ולפחות ל-3 ימים .

יש לרענן את המים בבקבוקים אחת לחודש במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראות היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.

עזרו לנו לאתר נזילות מים או גלישות ביוב בכביש או במדרכה. אנא הודיעו למוקד התאגיד במספר הטלפון: 1800-300-420, ואנו נגיע במהירות על מנת לטפל ולתקן.