תעריפי המים במדינת ישראל  נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, והם אחידים לכל הערים והיישובים בארץ.

התעריפים משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים. 

לפירוט מלא והסבר בנושא התעריפים באתר רשות המים לחצו כאן

לנוסח מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין, הפירוט באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת www.water.gov.il

לקריאת קובץ תעריפים ליולי 2017 באתר רשות המים 

זכאות להפחתה בתשלום

 על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, באפריל 2014 הורחבה רשימת הזכאים להפחתה בתשלום על פי חוק. על פי התיקון החדש, רשימות זכאים נוספות יועברו לתאגיד המים ע"י רשות המים. אלה רשימות סגורות שעל התאגיד לפעול לאורן, ללא יכולת לשנות את הרשום בהן.  
למידע מלא על רשימת הזכאים המורחבת לחצו כאן. 

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440. 

 תעריפי המים מפורטים באתר רשות המים

עדכון מספר נפשות

על פי כללי תאגידי המים והביוב כל צרכן זכאי לקבל "כמות מוכרת", של 3.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך, בעד כל נפש המתגוררת בנכס. 
עם זאת, לאחרונה שינתה החל מספטמבר 2016 השתנו דרישות החוק, ומעתה נקבע כי מספר הנפשות בנכס ייקבע לפי נתונים שמגיעים מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין במשרד הפנים.
עם זאת, 
הבעיה היא, שהנתונים של מרשם האוכלוסין לא תמיד תואמים את הנתונים הקיימים  במערכת התאגיד,אותם נתונים שהתושבים עצמם העבירו לתאגיד  בעבר.  
צוות התאגיד החל בביצוע בדיקות נתונים של מספרי נפשות הקיימות במערכת התאגיד, מול נתונים מהמערכת הממוחשבת של מרשם האוכלוסין. 
בבדיקות נערך רישום קפדני של אי התאמות בין הנתונים החדשים לנתונים הקיימים במערכת, ובעקבות כך נשלחו בשבוע שעבר מכתבים לתושבי העיר, בהם מוסברות הנחיות החוק החדש, וכן מוסברות תוצאות הבדיקה ומהם הצעדים שמומלץ לתושבים לנקוט בעקבותיה.

  • יש תושבים שלא נמצאה כל סתירה בין מספר הנפשות המעודכן במערכת לבין מספר הנפשות המעודכן במרשם האוכלוסין והם קיבלו הודעה על כך.
  • אצל אחרים נמצאו אי התאמות, והם עודכנו בדיוק מהן  אי ההתאמות, וכן נכתב כי עליהם להגיש לתאגיד אסמכתא על מספר הנפשות הקיים בנכס, ע"י שליחת תעודת זהות עם ספח פתוח לכל אדם מעל גיל 18 בנכס. ילדים מתחת לגיל 18 רשומים כידוע בתעודת הזהות של ההורים.
  • ברצוננו לחדד, כי נפש אחת או שתיים מקבלות אותה הקצאה – 14 מ"ק לתקופת חשבון דו חודשית

נדגיש כי המכתבים נשלחו כדי לאפשר לתושבים לבצע את שליחת האסמכתא באופן מיידי, ולהימנע מאי התאמות העלולות להשפיע על החיוב בחשבונות המים. ניתן לשלוח את תעודות הזהות לתאגיד מי מודיעין דרך המייל לכתובת: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בפקס: 9750936 - 08

ערעורים על חשבון המים

עם קבלת החשבון ,יש לבדוק את כל פרטיו. אופן ומועדי הגשת ערעורים על חשבון המים לתאגיד המים.
הטיפול בערעור על חשבון המים, יעשה ע"פ הנחיות הקבועות בתקנות המים וכללי תאגידי מים וביוב.
ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001 הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגידי מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד. 

לאתר האינטרנט של רשות המים לחצו כאן.