ביצוע בדיקות לאיכות המים במערכת המים הפרטית

כללי המים החדשים מאפשרים לתאגיד לבצע בדיקות מים גם במערכת המים הפרטית, בהגבלות מסוימות ותמורת תשלום שנקבע על פי חוק.


הכללים קובעים כי ניתן לבקש ביצוע בדיקות אלו אחת ל-12 חדשים לכל היותר.


הבדיקות אותן התאגיד יכול לבצע על פי התקנות: בדיקה מיקרוביאלית, בדיקת עכירות  וכן בדיקת מתכות: ברזל, נחושת ועופרת.

 
לתקנות הקובעות את כללי ביצוע הבדיקות בבית- סעיף 14 בקובץ

לתקנות הקובעות את סוגי הבדיקות אותן ניתן לבצע - סעיף 13

 
אנו עומדים לרשותכם לביצוע הבדיקות על פי הכללים החדשים- בכפוף לתשלום הנקבע בחוק. 

לביצוע הבדיקות צרו קשר: 1800-300-420