על פי הוראות החוק, להלן מידע בדבר ניתוקי מים בתאגיד מי מודיעין משנת 2015 והלאה

בשנת 2015 לא בוצעו כלל ניתוקי מים בעיר מודיעין מכבים רעות

בשנת 2016 לא בוצעו כלל ניתוקי מים בעיר מודיעין מכבים רעות לפי כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015

בשנת 2017 לא בוצעו כלל ניתוקי מים בעיר מודיעין מכבים רעות לפי כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015

בשנת 2018 לא בוצעו כלל ניתוקי מים בעיר מודיעין מכבים רעות לפי כללי תאגידי מים וביוב (ניתוק אספקת מים), התשע"ה-2015