על פי הוראות החוק, להלן מידע בדבר ניתוקי מים בתאגיד מי מודיעין משנת 2015 והלאה

בשנת 2015- לא בוצעו כלל ניתוקי מים בעיר מודיעין מכבים רעות