תאגיד "מי מודיעין" מקפיד לעמוד בתקנים המחמירים של מכון התקנים ובתקני ISO

בשנת 2013 העניק מכון התקנים הישראלי ל"מי מודיעין" את "תו הזהב"- המעיד על עמידה ב-3 תקני איכות. 

אנו עוסקים בהליך תקינה לאורך כל השנה, ושואפים להגדיל את מספר התקנים בהם אנו עומדים. 

להלן תעודות ההסמכה והתקנים בהם עומד התאגיד.  

תעודת תו הזהב מטעם מכון התקנים הישראלי לשנת 2018- עמידה ב-4 תקני איכות

תעודת עמידה בתקן ניהול אבטחת מידע -  ISO 27001

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול בריאות ובטיחות בתעסוקה- OHSAS 18001

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול איכות – 9001 ISO

תעודת עמידה בתקן מערכת ניהול סביבתי  – 14001 ISO

למדיניות משולבת בנושאי סביבה, בטיחות ובריאות תעסוקתית

isologo4   isologo2 isilogo3
isologo5   isologo6 isologo7

avtaha1