חזון

תאגיד המים "מי מודיעין" ישמור על מעמדו כתאגיד עצמאי ומוביל ברמה הארצית, בניהול משק מים מודרני, המתבסס על טכנולוגיות מתקדמות ופיתוח מערכות ייחודיות.


 מטרות

שירות אמין יעיל ומקצועי

הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתחום הליבה

ניצול מירבי של הטופוגרפיה הטבעית בעיר

מוכנות מירבית בשעת חירום


יעדים 2015

 

שירות לקוחות

הטמעת מערכת business intelligence - BI, למעקב on line אחר פחת מים ומשמעותו הכלכלית

הפיכת מחלקת צרכנות מים למוקד ידע מומחה באיתור פחת מים

פנייה יזומה לתושבי העיר לשיפור מערכות המדידה בשטח הפרטי


הנדסה ותפעול

הפחתה משמעותית של נורמות פחת המים הנהוגות כיום

שיפור משמעותי של השליטה בתפקוד מערכות המים והביוב

החלפת קווי מים וביוב ראשיים בעיר למניעת פיצוצים

שיפור נגישות המידע על המערכת לעובדים ולתושבים


כספים וכח אדם

הידוק החגורה לשמירה על מעמד התאגיד כעצמאי תוך שמירה על שירות מיטבי
פעילות גבייה ואכיפה רוטינית להקטנת חובות תושבים

דאגה לרווחת העובדים והעשרתם

 
קהילה וחינוך


הגברת המעורבות בקהילה ותרומה בפרוייקטים שונים