דוח איכות המים רבעון 2 שנת 2020

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין מכבים רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.4.2020 עד 30.6.2020

פירוט התוצאות סוג הבדיקה:

סוג בדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 102. מספר הדגימות שבוצעו 102. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות 102. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 19. מספר דגימות שבוצעו: 19. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות: 19. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 9. מספר דגימות שבוצעו: 9. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות: 9. אחוז דגימות תקינות100%/ מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן 130. מספר הדגימות שבוצעו 130. אחוז ביצוע בהתאם לתכנון: 100%. מספר דגימות תקינות 130. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%.

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים.
תושבים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420

rivon22020

להלן דו"ח איכות המים רבעון 2 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים – רעותדו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.4.16- 30.6.16

להלן פירוט הבדיקות:

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- רשת, מספר דגימות מתוכנן- 48,  מספר דגימות שבוצעו-48, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 48,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- מאגר/בריכה יציאה, מספר דגימות מתוכנן- 6,  מספר דגימות שבוצעו-6, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 6,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- כניסה ממקור מקורות, מספר דגימות מתוכנן- 14,  מספר דגימות שבוצעו-14, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 14,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סך הכל מספר דגימות מתוכננות: 68. מספר דגימות שבוצעו 68. אחוז ביצוע 100%. אחוז דגימות תקינות 100%. מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים.
צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420

JUNE16

Save

דו"ח איכות המים רבעון 1 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),
הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים - רעות, דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.1.2016 - 31.3.2016

פירוט התוצאות

סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 51. מספר הדגימות שבוצעו 51. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 51. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%. 

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 6. מספר דגימות שבוצעו: 6. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 6. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 11. מספר דגימות שבוצעו: 11. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 11. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 68. מספר דגימות שבוצעו: 68. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 68. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכן המבקש פרטים נוספים מוזמן לפנות למשרדי מי מודיעין טל' 1800-300-420

maimapril16