דו"ח איכות המים רבעון 3 לשנת 2015 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים - רעות דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית. הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.7.15- 30.9.15

עקב חגי תשרי חלו שינויים במועדי הדגימות ונדחו מס' דגימות מתוכננות לאחר החגים כל הדגימות בוצעו. ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכן המבקש פרטים נוספים מוזמן לפנות למשרדי מי מודיעין טל' 1800-300-640. 

להלן פירוט ממצאי הדו"ח

בדיקה שגרתית. סוג נקודה: רשת. מספר דגימות מתוכנן- 43. מספר דגימות שבוצעו: 43. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 43. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%. 

בדיקה שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכת יציאה. מספר דגימות מתוכן: 9. מספר דגימות שבוצעו: 9. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 9. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%. 

 

בדיקה שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן- 12. מספר דגימות שבוצעו: 12. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 12. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%. 

סך הכל דגימות: 64. מספר דגימות שבוצעו: 64. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות: 64. אחוז דגימות תקינות: 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%. 

 

 

rivoni32015