4 ינואר 2016

דו"ח איכות המים רבעון 4 לשנת 2015 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001), הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין-מכבים-רעות דוח תלת חודשי, המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית. הדוח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.10.15- 31.12.15. 
 
סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: רשת. מספר דגימות מתוכנן: 46. מספר דגימות שבוצעו: 50. אחוז ביצוע: 108%. מספר דגימות תקינות: 44. מספר דגימות חריגות: 2. אחוז חריגה: 0.04%. 

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 8. מספר דגימות שבוצעו: 8. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 8. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0. 

סך כל הדגימות: 70. מספר דגימות שבוצעו: 74. אחוז ביצוע: 105%. מספר דגימות תקינות: 68. מספר חריגות: 2. אחוז חריגה: 0.02%. 

  • בתאריך 25.11.15 נמצאה חריגה בבדיקה ברח' תומר ,בוצעה בדיקה חוזרת ונמצאה תקינה.
  • בתאריך 9.12.15 נמצאה חריגה בבדיקה  ברח' חלמונית – מעון גפן , בוצעו 3 בדיקות חוזרות ב- 3  נקודות ונמצאו תקינות. 
לפרטים נוספים על הבדיקות התקשרו לתאגיד מי מודיעין: 1800-300-640
 
דוח איכות המים לשנת 2015 בקובץ תמונה