דו"ח איכות המים רבעון 1 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),
הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים - רעות, דו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.
הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.1.2016 - 31.3.2016

פירוט התוצאות

סוג הבדיקה: שגרתית. נקודת רשת. מספר דגימות מתוכנן 51. מספר הדגימות שבוצעו 51. אחוז ביצוע: 100%. מספר דגימות תקינות 51. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה 0.00%. 

סוג הבדיקה: שגרתית. סוג נקודה: מאגר/בריכה יציאה. מספר דגימות מתוכנן: 6. מספר דגימות שבוצעו: 6. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 6. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סוג בדיקה: שגרתית. סוג נקודה: כניסה ממקור מקורות. מספר דגימות מתוכנן: 11. מספר דגימות שבוצעו: 11. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 11. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

סה"כ דגימות: מספר דגימות מתוכנן: 68. מספר דגימות שבוצעו: 68. אחוז ביצוע 100%. מספר דגימות תקינות: 68. אחוז דגימות תקינות 100%. מספר דגימות חריגות: 0. אחוז חריגה: 0.00%

ממצאי הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים. צרכן המבקש פרטים נוספים מוזמן לפנות למשרדי מי מודיעין טל' 1800-300-640

maimapril16