להלן דו"ח איכות המים רבעון 2 לשנת 2016 מודיעין מכבים רעות

בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות מס' 75 (חובת דיווח על איכות המים התשס"א 2001),הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין - מכבים – רעותדו"ח תלת חודשי המפרט את איכות המים בהתאם לבדיקות שבוצעו ברשת העירונית.

הדו"ח מפרט את תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים 1.4.16- 30.6.16

להלן פירוט הבדיקות:

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- רשת, מספר דגימות מתוכנן- 48,  מספר דגימות שבוצעו-48, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 48,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- מאגר/בריכה יציאה, מספר דגימות מתוכנן- 6,  מספר דגימות שבוצעו-6, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 6,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סוג הבדיקה- שגרתית,  סוג נקודה- כניסה ממקור מקורות, מספר דגימות מתוכנן- 14,  מספר דגימות שבוצעו-14, אחוז ביצוע- 100%,  מספר דגימות תקינות- 14,  אחוז דגימות תקינות- 100%,  מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

סך הכל מספר דגימות מתוכננות: 68. מספר דגימות שבוצעו 68. אחוז ביצוע 100%. אחוז דגימות תקינות 100%. מס' דגימות חריגות- 0, אחוז חריגה 0.00%

ממצאי  הדו"ח אינם מצביעים על חריגות כלשהן באיכות המים.
צרכנים המבקשים פרטים נוספים מוזמנים לפנות למשרדי מי מודיעין בטלפון 1800-300-420

JUNE16

Save