דו"ח איכות מים חצי שנתי מודיעין – מכבים – רעות לשנת 2011

 

  • בהתאם לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 75) התשס"א 2001, הרינו להביא בזאת לידיעת צרכני המים במודיעין – מכבים – רעות, פרטים על איכות המים בהתאם לבדיקות המיקרוביאליות שבוצעו ברשת העירונית בין החודשים ינואר ועד יוני 2011.

 

  • דגימות המים נלקחו מהרשת העירונית בכל שבוע ונשלחות לבדיקה במעבדה של משרד הבריאות.

 

להלן ריכוז תוצאות הבדיקות המיקרוביאליות לחודשים ינואר – יוני 2011:

 

סוג נקודה:

מס' דגימות מתוכנן:

מס' דגימות שבוצעו:

אחז ביצוע:

מס' דגימות תקינות:

אחוז תקינה:

מס' דגימות חריגות:

אחוז חריגה:

רשת

85

85

100%

85

100%

0

0%

מאגר/בריכה יציאה

13

13

100%

13

100%

0

0%

כניסה ממקור מקורות

26

26

100%

26

100%

0

0%

סה"כ:

124

124

100%

124

100%

0

0%

 

  • תקן מי השתיה קובע כי ב-100 מ"ל לא יימצאו יותר משלוש חיידקי קוליפורם.
  • בבדיקות שבוצעו במהלך הרבעון לא נמצאו חריגות מהמתקן.

 

תוצאות הבדיקות מוכיחות כי איכות מי השתיה המסופקים הינם באיכות גבוהה והם ראויים לשתיה.

 

  • צרכן המבקש פרטים נוספים, מוזמן לפנות למשרדי התאגיד בטלפון שמספר: 08.8613333 או: 1.800.300.640.