Logo

הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים 

העבודה שהיתה מתוכננת להתחיל ברחוב חצב נדחתה עד להודעה חדשה, בשל משבר הקורונה

העבודה עשויה להימשך 3 חדשים.

במהלך העבודות תתקיימנה הפסקות מים לחיבור צנרת המים. אנו נמסור הודעות מספר ימים לפני ביצוען.

לתשומת לבכם:

  1.  לפני תחילת העבודות יבוצע צילום ותיעוד של המצב הנוכחי ברחוב.
  2.  בחלק מהבתים חומת האבן רעועה ועלולה ליצור מפגע בטיחותי. במקרים אלה נודיע לתושבים על כך בתיאום עם מחלקת פיקוח על הבנייה בעירייה.
  3.  העבודות תחייבנה שינויים בתנועה ובחנייה, ולעיתים תידרש הזזת כלי רכב חונים ברחוב. הודעות על כך תימסרנה  מראש.
  4.  העבודות מתבצעות בתיאום עם חברת החשמל, חברות הכבלים וחברת הגז. במקרה של פגיעה בתשתית אנו מודיעים על כך לחברה האחראית, ובאחריותה לבצע תיקוני תשתית נדרשים.
  5.  לאחר ביצוע השבה לקדמות ועל מנת לקבע את הריצוף, יש צורך לפזר חול על אבני הריצוף. החול צריך לשהות על הריצוף 3 שבועות.

הקבלן המבצע מחויב לאחריות של שנה על העבודות. נא פנו אלינו בכל ליקוי שאתם מבחינים בו, בכדי שנוכל לחייבו לתקן בהקדם.

 אנו עומדים לרשותכם במוקד התקלות של מי מודיעין בטלפון: 1800-300-420.