Logo

בעיר מתבצעות עבודות לשיקום צנרת ברחוב נחל שניר וברחוב שדרות העומרים

עבודות לשיקום צנרת ברחוב נחל שניר
העבודות עשויות להימשך כחדשיים וחצי. 
בתאריך 20.7.2020 יחל הקבלן לעבוד על חיבור הצנרת החדשה מהקו הראשי ברחוב לבתים. לצורך זה הקבלן יעבוד בחניות בכניסה לבתיכם ויש להזיז את הרכבים לשם ביצוע העבודות 
הקבלן יתלה בביתכם הודעה לגבי ביצוע העבודות בחניה שלכם יום לפני ביצוען.
ההודעה תאפשר לכם לחנות בחוץ או להזיז את הרכב בבוקר, כך שהקבלן יוכל להתחיל לעבוד בשעה 08:00 ללא הפרעה.
העבודות מסתיימות בשעה 16:00
ייתכן כי תצטרכו להזיז את הרכב במשך מספר ימים- תלוי בהתקדמות העבודות בשטח. תקבלו הודעה בנושא. 
לידיעתכם: הקבלן מתחיל בתאריך 20.7.2020 בבתים 48 עד 58 וגם בבתים 49 עד 59  ומתקדם לאורך הרחוב.

עבודות ברחוב שדרות העומרים
העבודות יחלו בתאריך 9.8.2020 ועשויות להימשך לאורך כחדשיים. 

מידע כללי לגבי עבודות שיקום:

  1. במהלך העבודות תתקיימנה הפסקות מים לחיבור צנרת המים. אנו נמסור הודעות מספר ימים לפני ביצוען. 
  2. לפני תחילת העבודות יבוצע צילום ותיעוד של המצב הנוכחי ברחוב.
  3. בחלק מהבתים חומת האבן רעועה ועלולה ליצור מפגע בטיחותי. במקרים אלה נודיע לתושבים על כך בתיאום עם מחלקת פיקוח על הבנייה בעירייה.
  4. העבודות תחייבנה שינויים בתנועה ובחנייה, ולעיתים תידרש הזזת כלי רכב חונים ברחוב. הודעות על כך תימסרנה  מראש.
  5. העבודות מתבצעות בתיאום עם חברת החשמל, חברות הכבלים וחברת הגז. במקרה של פגיעה בתשתית אנו מודיעים על כך לחברה האחראית, ובאחריותה לבצע תיקוני תשתית נדרשים.
  6. לאחר ביצוע השבה לקדמות ועל מנת לקבע את הריצוף, יש צורך לפזר חול על אבני הריצוף. החול צריך לשהות על הריצוף 3 שבועות.

הקבלן המבצע מחויב לאחריות של שנה על העבודות. נא פנו אלינו בכל ליקוי שאתם מבחינים בו, בכדי שנוכל לחייבו לתקן בהקדם.

 אנו עומדים לרשותכם במוקד התקלות של מי מודיעין בטלפון: 1800-300-420.