Logo

משרדי הנהלת תאגיד מי מודיעין יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת החל מתאריך 18.8.19. 
נחזור לעבודה בתום החופשה בתאריך 25.8.19

מוקד שירות הלקוחות יעבוד באופן סדיר בתקופה זו. 

תקלות יטופלו על ידי הכוננים לפי סדר עדיפויות. 

לשירות הלקוחות ולדיווח על תקלות יש להתקשר לטלפון 1800-300-420