משרדי תאגיד מי מודיעין ושירות הלקוחות יהיו סגורים לרגל השתלמות עובדים
בתאריכים 29.10.19 עד 30.9.19 
מוקד התקלות יפעל בטלפון 1800-300-420