עקב פיצוץ מים ברחוב הר שחר תתבצע הפסקת מים למשך שעתיים החל משעה 09:00 עד 11:00