הודעה מחברת מקורות על שינוי מקור מים באוגוסט 2020

תאריך 27.7.2020 תאגיד מי מודיעין בע"מ

הודעה על שינוי מקור מים אוגוסט 2020

שלום רב

1. בעקבות עבודות אחזקה במערכת הארצית ובהתאם לאילוצי התפעול, החל מתאריך 2.8.2020 תקופה של כחודש, מקורות המים המסופקים אליכם מהמוביל הארצי יהיו מי קידוחים ומים מותפלים, ללא מי כנרת. מקורות המים הינם ביחסי מיהו משתנים בהתאם למשטרי התפעול.

2. בעקבות השינוי בתמהיל מקורות המים עשויים להתרחש שינויים בטעם המים המסופקים.

3. אבקש להדגיש כי המים המסופקים על ידינו, בכל משטרה הפעלה, עומדים בתקנות בריאות העם למי שתייה ונמצאים בבקרה של מקורות ובפיקוח של משרד הבריאות.

4. במידה ואתם ספקי מים המספקים מים לאחרים, אנו ממליצים שתעבירו תוכן הודעה זו לתושבים ולצרכנים להם אתם מספקים מים. לחקלאים מומלץ להתייעץ עם מדריכי משרד החקלאות.

5. במידה ומתקבלות תלונות חריגות על איכות המים, מעבר לאלה שצוינו בסעיף 2, נבקש ליידע את חברת מקורות ואת משרד הבריאות.

6. בהתאם למתוכנן כעת, בשבוע השני של חודש ספטמבר 2020 נחזור לספק מי כנרת מטופלים בשילוב קידוחי מי תהום ומים מותפלים.

בכבוד רב
כנרת כהן, מהנדסת אספקת מים מרחבית פיני ליטמן,
מהנדס איכות מים מרחבי

לקריאת המסמך המקורי לחצו כאן