הודעה מחברת מקורות בנושא אספקת מים בחג הפסח 

לקריאת המסמך המקורי לחצו כאן 

בפרוס חג הפסח התשפ"ב הבא עלינו לטובה, הנני להביא לידיעתך שהחל מתאריך13.4.2022 יב' בניסן תשפ"ב
ועד 24.4.2022 כג' בניסן תשפ"ב תופסק הזרמת מי הכנרת, כך שבמהלך כל ימי החג אספקת המים מחברת
מקורות תתבסס על מיהול של מי קידוחים ומים מותפלים.

בכבוד רב כנרת כהן,
מהנדסת אספקת מים מרחבית
טלפון 08-9271541, 08-9271538