הרשות הממשלתית למים וביוב החליטה על 2 שינויים זמניים , בדרך חישוב תעריפי המים בעקבות משבר הקורונה.

1. החל מיום 1.9.2020 ועד ליום 31.12.2020 חל שינוי בכמות המים שמוקצית לכל נפש שמעודכנת בנכס שלכם.
עד היום עמדה הקצאת המים לנפש בתעריף הנמוך על 3.5 קוב לחודש לכל נפש שמעודכנת בנכס הביתי.
הממשלה החליטה שבמהלך 4 החדשים האלה, ההקצאה גדלה ל- 4 קוב לנפש לחודש.
מאחר וחלק מחשבונות המים כבר יצאו לפני כניסת התקנות לתוקף, תושבים שחשבונות המים שלהם חויבו כבר על חלק מחודש ספטמבר, יקבלו את החלק היחסי בחודש ינואר 2021. 

שימו לב שמספר הנפשות בנכס מעודכן, כך שתקבלו את הכמות המתאימה לכל אחת מהנפשות המתגוררת בנכס.
לטופס עדכון מספר נפשות לחצו כאן

לפי הרשות הממשלתית למים וביוב, השינויים בכמות המים המוכרת לתעריף הנמוך, לא חלים על לכל אדם שיש לו הטבה לזכאות בחשבון המים. למי שיש הטבה בזכאות, ההטבה נותרת על 3.5 קוב נוספים לנפש לחודש בתעריף הנמוך.

2. הרשות הממשלתית למים וביוב החליטה על העלאה בתעריף הגבוה לצריכה ביתית ולכל צריכה אחרת. החל מתאריך 1.11.2020 ועד לתאריך 28.2.2021 התעריף הגבוה עולה ב- 0.311 ש"ח לכל קוב ויעמוד כעת על 13.824 ש"ח לקוב, כולל מע"מ.