טופס החלפת משלם מקוון תאגיד מי מודיעין

שימו לב: אלה המסמכים שיש לצרף לבקשה

 1. סריקה/צילום של עמודים רלוונטיים מהסכם שכירות/הסכם מכר חתום על ידי הצדדים (עמוד ראשון ואחרון חתומים ועמוד שמציין תאריך השכירות או מסירת החזקה)
 2. צילומי תעודות זהות של הצדדים/תדפיס מרשם חברות/עמותות/שותפויות, עם ספח פתוח.
 3. כדי לקבל תעריף מים מוזל עבור כמות נפשות מוכרת בנכס, יש לצרף טופס הצהרה על מספר נפשות בצירוף ספחי תעודת זהות עם ספח פתוח, של הצרכן החדש ובני ביתו, מעודכנים לכתובת הרלוונטית במודיעין מכבים רעות.
  או לחילופין אישור מספק המים בכתובת המגורים הרשומה, שאינם צורכים שם מים.
  שימו לב: במידה והנכם תושבי מודיעין מכבים רעות, כל עוד לא ביצעתם גמר חשבון בכתובת הקודמת, לא ניתן לעדכן נפשות בכתובת החדשה. עד ביצוע גמר חשבון נעדכן בכתובת החדשה 2 נפשות- המינימום הקבוע בחוק.  
 4. לידיעתך: בעת החלפת המשלם הוראת קבע של משלם יוצא מתבטלת באופן אוטומטי ולכן אין אפשרות לבצע גמר חשבון באמצעות הוראת הקבע שהייתה במערכת.
  יש להתקשר אלינו כדי להקים הוראת קבע חדשה באשראי 1800-300420, או להעביר הוראת קבע חדשה חתומה ע"י הבנק.
 • טופס זה לא ניתן לחתימה. מאשר/ת כי קראתי ואישרתי את הכתוב ע"י מילוי שמי בשדה חתימת הצרכן בנכס.

פרטי הנכס

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

פרטי בעל הנכס:  (המשכיר/המוכר)

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

פרטי צרכן שיוצא מהנכס:  (כפי שרשום בספרי התאגיד)

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה


שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

אני מבקש לרשום את הצרכן החדש שפרטיו רשומים להלן כצרכן בנכס.

ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים, וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד פינוי הנכס על ידי כאמור. ככל שלא הוסדר התשלום ידוע לי, כי ביצוע ההחלפה מותנה בכך שאשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עמו לצורך הסדרת החוב

שגיאה בשדה

פרטי צרכן חדש שנכנס לנכס: (דייר חדש נכנס/קונה/השבה לבעלים)

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה


שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה

שגיאה בשדה