Leaks Water Modiin

איתור נזילת מים

הגדרת נזילת מים על פי חוק: חשש לנזילה- במד-מים משויך, למעט בנכס שמתאפיין בצריכה רציפה של מים או שלא ניתן לקבל לגביו חיווי על צריכה רציפה – מדידה של צריכת מים רציפה במשך פרק זמן העולה על 24 שעות

על מנת לבדוק האם מדובר בנזילת מים יש לבצע את הבדיקות הבאות:

 1. לאמת קריאת מונה- כולל הספרה האדומה המציינת את מאות הליטרים. את הבדיקה  מומלץ לבצע בשני מועדים: בחצות הלילה ובשעה 6 בבוקר. בין השעות הללו אין להשתמש במים.
 2. לאמת שיוך של השעון-  ודאו כי השעון שלכם אכן שייך לדירתכם. בדקו זאת גם בפתיחת ברז מים קרים וגם בפתיחת ברז מים חמים. יש לוודא שכשמשתמשים במים חמים וקרים השעון הדירתי מסתובב.
 3. ברז בחצר, מערכת השקיה, דודי שמש וכדומה. אם אחת הבדיקות מעידה על אובדן מים במערכת ,יש להזמין איש מקצוע שיסייע באיתורו של האבדן ותיקונו.

כתבה באתר YNET על הגורמים המרכזיים לנזילות מים וזיהוי נזילות

בדיקת תקינות מד המים (בדיקת בוררות)

אם אתם חוששים שיש אפשרות כי מד המים שלכם אינו תקין, ניתן להעביר אותו לבדיקה במעבדה חיצונית המוסמכת ע"י רשות המים לצורך זה. 
רשות המים קבעה תהליך בדיקה מסודר ומובנה- המתבצע עפ"י הנחיותיה כדלקמן:

 1. יש להגיע לתאגיד מי מודיעין למסור צ'ק פקדון . הסכום משתנה מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.
 2. צוות מי מודיעין יפרק את מד המים שנשלח לבדיקה ויתקין חדש במקומו.  מד המים יישלח לבדיקת מעבדה חיצונית שהוסמכה ע"י רשות המים.
 3. במידה ודו"ח המעבדה קבע כי מד המים לא תקין, צ'ק הפקדון לא יחולט והתאגיד יישא בתוצאות הבדיקה. כמו כן, תיערך בדיקה לבדוק אפשרות להחזרי תשלומים על צריכה חריגה- במידה והיתה כזאת, על פי הוראות החוק.
 4. במידה ודו"ח המעבדה קבע כי מד המים נמצא תקין, צ'ק הפקדון יחולט וסכום הפקדון יועבר למי מודיעין לתשלום עבור הבדיקה והתקנת המד החדש. התושבים לא יזוכו בגין טענות על צריכה חריגה ככל שהיו כאלה.

בקשה להקלה בחיוב חשבון מים בשל נזילה

במקרים של נזילה, החוק קובע כי החברה רשאית להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה ולזכות את הצרכן בהתאם (אין זיכוי בגין תיקון איש מקצוע) וזאת בהתקיים כל התנאים הבאים בלבד:

 1. מדובר בצריכה חריגה, כלומר: מדובר בצריכה הגבוהה ב- 150% (פי אחת וחצי) מהצריכה בתקופה מקבילה בשנה שעברה. כאשר מדובר בתושב חדש שלא צריך מים לפני כן, הקביעה האם זו צריכה חריגה, תתבצע בהשוואה לכמות ממוצעת של 30 מ"ק לתקופת חשבון (על פי הנחיות החוק). במקרים אחרים, בהעדר תקופה מקבילה בשנה שעברה עקב תקלת מדידה כלשהי, נמתין במהלך שתי תקופות חיוב נוספות (4 חדשים), והזיכוי יתבצע לפי ממוצע הצריכה בחודשים אלה.
 2. הצרכן פנה לתאגיד המים תוך 6 חודשים מתום תקופת החיוב בה ארעה הנזילה.
 3. הצרכן לא קיבל יותר מפעמיים זיכוי בגין נזילה במד מים משויך (דירתי) ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה, לא קיבל זיכוי במד מים ראשי ב 12 החדשים שקדמו לתקופת החיוב שלגביה מתבקשת הכרה בנזילה.
 4. הצרכן הגיש בקשה ערוכה לפי נוסח המצוי בטפסי האתר והצהיר כי מדובר בצריכה חריגה כתוצאה מנזילה שתוקנה וצירף אסמכתאות המעידות על תיקון הנזילה. (במידה ובוצע תיקון עצמי ללא אסמכתא, יש לציין זאת במפורש).

לטופס בקשה להקלה בצריכה חריגה בשל נזילה

לטופס מונגש לבקשה להקלה בצריכה חריגה בשל נזילה

הליך זיכוי בגין נזילה

לאחר הגשת דיווח על נזילה בצרוף מסמכים, תאגיד מי מודיעין, יבדוק את הצריכה בתקופה בה ארעה הנזילה, בהתאם להצהרת התושב, וישווה אותה עם צריכות ממוצעות אחרות- בהתאם לסעיף 1. הרשום מעלה.

במידה וקיים הפרש בין הצריכות, העומד על 150% ומעלה, ובכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המצטברים, כמפורט לעיל, יזוכה התושב בהפרש בין הסכום בש"ח שחוייב (בדרך כלל בתעריף גבוה) במקור, לתעריף נזילה המתעדכן על פי כללי המים והביוב (תעריף נזילה שהוגדר לתאגיד מי-מודיעין עבור צרכני העיר מודיעין  מכבים רעות). התעריף משתנה מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.

תיקון ברז מטפטף חוסך מים

הטפטוף גורם לבזבוז של מוצר יקר ערך, ועליכם לשים קץ לבזבוז הזה, גם אם הטפטוף אינו נמדד במונה שלך. כדי לדעת כמה מים מתבזבזים, שימו מתחת לברז ספל או כלי שיאפשר לכם למדוד, ובדקו תוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה. דליפה כזו תמלא ספל של רבע ליטר בפחות מ- 30 דקות.