להלן מידע בדבר הפסקות המים הצפויות בעיר בקרוב, לצורך ביצוע עבודות שיקום צנרת המים


בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-10:00 בכתובות הבאות: 

עמק דותן 29-41- יוצב מיכל מים ליד הגנים במקום

עמק יזרעאל 3-7
נחל בצת 3-13, 4-20
נחל בזק 70-72

בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-13:00 בכתובות הבאות: 
כיכר חטיבת הנגב 2-8, רא"ל יגאל ידין 4


בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-13:00 בכתובות הבאות: 
אבני החושן 18-24, 25-33
לשם 63-69
בדולח 6-12

בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-13:00 בכתובות הבאות: 
עמק איילון 19-41
לבונה 40
אלמוגן 2בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-11:00 בכתובות הבאות
נחל צופר- כל הרחוב
נחל גלים 5-11

 


 אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. כאמור, העבודות נועדו לשקם את צנרת המים ולמנוע מטרד נוסף בעתיד.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה, ועומדים לרשותכם במוקד התקלות של מי מודיעין
בטלפון: 1800-300-640

מדיניות אבטחת מידע - ISO 27001

 תאגיד מי מודיעין הוסמך לתקן אבטחת מידע - ISO 27001 באפריל 2015 ומחויב לנהל מערכת אבטחת מידע עפ"י דרישות התקן.

 התאגיד מחויב לעמוד בדרישות הרגולטור – הרשות הממשלתית למים וביוב כפי שמפורסם בנוהל: "עקרונות אבטחה והגנה על מערכות מחשב עבור ספקי המים". 

 התאגיד מחויב למלא את הדרישות עפ"י דין בפעילותו בנושא אבטחת מידע כולל חוק חופש המידע וחוק הגנת הפרטיות .

 תאגיד המים מחויב לאבטחת מידע של התאגיד, תושבים, ספקים ועובדים.

 יעדים ותכנית עבודה בנושא אבטחת מידע מופיעים בחוברת "תכנית עבודה שנתית" של התאגיד כולל תכנון תקציבי כתהליך של שיפור מתמיד. 

 התאגיד יבצע הדרכות בנושאי אבטחת מידע לכל העובדים בהתאם לצורך עפ"י ההתפתחויות כדי לשמור על המידע בתאגיד מצד אחד ולמניעת התקפות מצד שני.

 התאגיד יבצע תהליכי בקרה כמו ניטור תקופתי, סקר סיכונים ופעולות מתקנות להקטנת ומניעת סיכונים.

 אבטחת מידע היא מעניינם ואחריותם של כל עובדי התאגיד.

 הנהלת התאגיד תפרסם ותביא לידיעת העובדים, הספקים, הלקוחות ובעלי עניין את מדיניות התאגיד בתחום אבטחת מידע על מנת להבטיח את המודעות והמחויבות שלהם לאבטחת מידע 

טל אוחנה-  רו"ח עו"ד ומ"מ מנכ"ל מי מודיעין

לפניכם תוצאות דיגום שפכי תעשייה במודיעין מכבים רעות לשנת 2015. 

 

לתוצאות ניטור שפכים שנתי בעיר בשנת 2015  - הקובץ מופיע בטבלת אקסל הנפתחת ישירות במחשב שלכם

לקריאת תוצאות דיגום שפכים מרץ 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים אפריל 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים מאי 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים יוני 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים יולי 2015 

המשך תוצאות דיגום שפכים יולי 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2015

לקריאת המשך תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים ספטמבר 2015

לקריאת תוצאות דיגום שפכים אוקטובר 2015


 

תאגיד מי מודיעין קיבל ציון לשבח מרשות המים כתאגיד מצטיין לשנת 2015. 

ביקורת רשות המים מעמידה את תאגיד מי מודיעין בשורה הראשונה של תאגידי המים בארץ, יחד עם 9 תאגידים נוספים. 

  

משה אשכנזי, מנכ"ל "מי מודיעין" אמר בעקבות הזכייה:

"זו השנה השנייה שתאגיד מי מודיעין זוכה לציון מצטיין מרשות המים ולציון לשבח.

אנו פועלים באופן תדיר למתן שירות מצוין, ועוסקים כל הזמן בלמידה, התפתחות ושיפור ביצועים בכל  התחומים.

רק השנה קיבלנו תו תקן נוסף ממכון התקנים לאבטחת מידע, מה שהוביל לקבלת  זהב על עמידה ב- 4 תקני    איכות.

אנו בודקים את איכות השירותים שאנו נותנים לתושבים בכל התחומים באופן מתמיד, והתוצאות בשטח מראות  זאת. 

 

ניהול מהודק של תשתיות המים מאפשר לנו מצד אחד לשדרג באופן משמעותי את השירות לתושבים ואת      התשתיות, ומצד שני להתנהל באופן "רזה" עם מינימום כוח אדם והוצאות.

אנו פועלים לשילוב טכנולוגיות מתקדמות אשר בסופו של יום יביאו להקטנת ההוצאות עוד יותר, והפניית כספי  התושבים המגיעים לתשלומי המים, להשקעות במערכת המים והביוב לרווחת תושבי העיר.

זו הסיבה בשלה הוקם תאגיד המים, והמקצועיות וההתמקצעות בתחום מוכיחות את עצמן". 

 

 

למכתב הודעה על הצטיינות מרשות המים לחצו כאן 

 

אכיפת החוק בנושא גניבות מים

כללי תאגידי מים וביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א-2011, עוסקים בין השאר בפרק 6 בנושא גניבות מים.

כמו כן, התחברות שלא כדין למערכת המים מהווה עבירה פלילית (סעיף 400 לחוק העונשין, תשל"ז-1977). 

ברצוננו להבהיר כי תאגיד מי מודיעין רואה בחומרה רבה את נושא גניבות המים, ומטפל בהן במלוא חומרת הדין, על פי האמור בסעיף 85 - 84 לכללי תאגידי המים והביוב (אמות מידה והוראות בעניין הרמה, הטיב והאיכות של השירותים שעל חברה לתת לצרכניה), תשע"א- 2011 .

התאגיד עורך פיקוח נרחב והדוק באזורים שנמצאים בבנייה, ומוודא כי כל הקבלנים מחוברים למים על פי הדין, תוך שימוש במד מים תקין שנקנה בתאגיד, וכי הצהירו על השימוש בו באופן מלא.

מידע מלא על הצורך ברכישת מד מים והשימוש בו נמצא בפרק זה באתר

בכל מקרה בו נמצא כי מתבצעת פעולה שלא עפ"י הוראות הדין, פועל התאגיד עפ"י נוהל עבודה קבוע, הכולל ניתוק המים למתחם, חיוב בגין ניתוק המים, הגשת תלונה במשטרה נגד הקבלנים שעברו על החוק, וחיובם בצריכת מים על פי אומדן מהנדס- כקבוע בחוק.

תאגיד "מי מודיעין" לא יאפשר שימוש במים ללא מדידה נכונה ו/ או התחברות שלא כדין, הגורמת להשתת תשלומי המים של קבלנים פרטיים, על תושבי העיר.

לתשומת לבכם- מצ"ב הוראות כללי תאגידי מים וביוב – אמות המידה- פרק שישי "גניבות מים":

חיבור שלא כדין כללים (מס' 2) תשע"ב-2012 

84.   התחבר אדם שלא כדין למערכת מים של חברה, רשאית החברה לנתק את החיבור ולחייב את אותו אדם בעד צריכת מים לפי אומדן של מהנדס החברה וכן בכל העלויות הכרוכות בניתוק החיבור. 

שיבוש מדידה במזיד כללים (מס' 2) תשע"ב-2012 

85.   (א) שיבש אדם במזיד את מדידת צרכית המים במד-מים, תחייב אותו החברה לפי הערכת צריכה לכמות המים שנצרכה בנכס שתבצע לפי אומדן של מהנדס החברה וכן תפעל להפסקת שיבוש המדידה, לרבות בדרך של התקנת אמצעים למניעתו. 

         (ב) חברה רשאית לחייב אדם כאמור בסעיף קטן (א), נוסף על האמור בו, בכל העלויות הכרוכות בהסרת השיבוש ובתיקון מד-המים וזאת בכפוף לאומדן שייערך על ידי גורם מוסמך בתאגיד.