אישור התאגיד להיתר בניה ינתן בכפוף לקבלת אישור הנספח הסניטרי, תשלום/פטור דמי הקמה וחתימה על תצהיר לרכישת מד והתחברות למערכת העירונית  טופס מס' 5 

דמי הקמה

לצורך בחינת נושא תשלום דמי הקמה, יש להגיע למחלקת שירות הלקוחות של תאגיד מי מודיעין בשעות קבלת קהל

שימו לב

•  יש לבוא עם טופס החלטת ועדה של העירייה ותכנית בנייה (גרמושקה).
•  לאחר בדיקה של התאגיד את דרישות החוק, תתקבל תוך 10 ימי עבודה תשובה, האם יש צורך בתשלום או האם יש פטור מתשלום.
• נציין כי יהיו מקרים בהם יהיה צורך לשלוח את תכנית הבנייה גם בקובץ DWG -על פי דרישה.

שלב ג' – חיבור מים זמני לבנייה

שלב ד' – מהלך הבנייה

שלב ה' – אישור התאגיד לפני טופס 4

שלב ו' – מסמכים ואישורים אחרי קבלת טופס 4