כאן תמצאו כתובות של כל תחנות חלוקת המים המתוכננות לפריסה בעיר בשעת חירום.
תחנות חלוקת המים ממוקמות באזורים מרכזיים בשכונות ברחבי העיר.  
 
שימו לב: תחנות חלוקת המים ייפתחו לפי מצב החירום עליו מדובר. 
בחלק ממצבי החירום ייפתחו כל התחנות ובחלק ממצבי החירום ייפתחו רק חלקן. 
נודיע לכם בכל מצב אילו תחנות ייפתחו.
לחצו על שם השכונה הרלוונטית לקבלת רשימת כל תחנות חלוקת המים המים המתוכננות בה: 
 
 
בתמונה: תרגיל פתיחת תחנת מים
תרגיל פתיחת תחנת מים