עדיף להיות מוכנים

שמרו בקבוקי מים בבתים!


משק המים רגיש לתנודות לא צפויות: הפסקות מים לא מתוכננות, זיהום מים פתאומי, פגיעה מרעידת אדמה, מלחמה ועוד. 

תאגיד מי מודיעין ערוך באופן מיטבי לספק מים בשעת חירום, או בעת הפסקת מים ארוכה, לאחר מספר תרגילים שבוצעו לדימוי שעת חירום. כמו כן הצטיידנו לאחרונה בציוד חדש בתחום. 

עם זאת, ההתארגנות אורכת בין 3-4 שעות. 

כדי להקל על משך הזמן ללא אספקת מים, אנו ממליצים לכל בית אב, לשמור בבית מנת מים לכל אדם הגר ביחידת הדיור שלכם. 

המלצת פיקוד העורף היא לשמור מים בכמות של 12 ליטר לנפש. ניתן לשמור מי ברז- אין חובת שימוש במים מינרליים. 

כמות זו אמורה לתת מענה ראשוני במקרי קיצון, לשלושה ימים, בשימוש מצומצם ומוקפד. הכפילו זאת במספר הנפשות בדירה- ותהיו תמיד מוכנים!


הוראות בנוגע לשמירת מי ברז

יש לרענן את המים בבקבוקים/מיכלים אחת לחודש, במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית. 

במידה ונרכשו מים מינרליים יש לרענן לפי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק, תוך שימוש במים לשתייה או שימוש אחר בבית.