תאגיד מי מודיעין הוקם ופועל על פי חוק תאגידי מים וביוב התשס"א, 2001.

התאגיד הוקם במטרה לנהל באופן מקצועי ויעיל את משקי המים והביוב העירוניים ולהעניק שירות מקצועי, איכותי ומיטבי לתושבים בתחום זה. על כך אנו שוקדים במרץ, בעזרת צוות עובדים איכותי, מקצועי ומנוסה. התאגיד צוין ע"י רשות המים כתאגיד מצטיין במשך שנתיים רצופות.

תאגיד מי מודיעין מופקד על פיתוח, הרחבה, הפעלה ואחזקה של רשתות המים והביוב בעיר.

במסגרת עבודות הפיתוח והאחזקה של רשת המים יוזם תאגיד מי מודיעין באופן שוטף שיקום והחלפה של צנרת מים, מרחיב ומעתיק תשתיות, בונה בריכות לאיגום מים ומתקני שאיבה ועוד.

התאגיד דואג לאיכות גבוהה של מי השתייה בעיר, מעודד שימוש נבון במים ופועל לשמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה.

כמו כן, אנו פועלים בתחום החינוכי ומלמדים את תלמידי בתי הספר והגנים כיצד לחסוך במים וכיצד לשמור על צנרת המים והביוב בבית ובעיר.

בתחום הביוב מבצע התאגיד עבודות שוטפות לאחזקת מערכת הביוב ומשקיע בפיתוח ושיקום של צנרת זו, כדי לשמור על בריאות, היגיינה ועל איכות הסביבה. אנו גם מנטרים שפכים מבתי עסק כדי להבטיח שלמכון הטיהור יגיעו שפכים שלא יפגעו בעבודתו.

בברכה,

טל אוחנה, רו"ח (עו"ד)

מנכ"ל