כללי המים החדשים מאפשרים לתאגיד לבצע בדיקות מים גם במערכת המים הפרטית, בהגבלות מסוימות ותמורת תשלום שנקבע על פי חוק.

הכללים קובעים כי ניתן לבקש ביצוע בדיקות אלו אחת ל-12 חדשים לכל היותר.

הבדיקות אותן התאגיד יכול לבצע על פי התקנות: בדיקה מיקרוביאלית, בדיקת עכירות  וכן בדיקת מתכות: ברזל, נחושת ועופרת.

תקנות הקובעות את כללי ביצוע הבדיקות בבית- סעיף 14 בקובץ

תקנות הקובעות את סוגי הבדיקות אותן ניתן לבצע - סעיף 13

אנו עומדים לרשותכם לביצוע הבדיקות על פי הכללים החדשים- בכפוף לתשלום הנקבע בחוק. 

לביצוע הבדיקות צרו קשר: 1-800-300-420

כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית. 

מידע מחברת מקורות בנושא המים המותפלים

בשנת 2018 נצרכה כמות שנתית של כ- 7,701,000 מ"ק מים שנרכשו ממקורות.
מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר, על פי התקנים שקבע משרד הבריאות.

בדיקות איכות המים

מי מודיעין מבצעת בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור. (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם. 

מידע נוסף על הפסקת ההפלרה


הדגימות לבדיקת איכות המים מבוצעות בהתאם לתכנית שנתית שנקבעת ע"י משרד הבריאות הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים.

בנוסף מבוצעות בדיקות כימיות לזיהוי מתכות, עכירות ועוד, הנשלחות למעבדה חיצונית והתוצאות נשלחות למשרד הבריאות.

דגימות המים נלקחות מקווי ההזנה (חיבורי מקורות) , בריכות האגירה ורשת הצינורות העירונית, לפי הנחיות משרד הבריאות.

המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים בהתאם לגודל האוכלוסייה ופריסתה ועל סמך ההנחיות הקבועות בתקנות מי השתייה במשרד הבריאות.

משרד הבריאות פיתח מערכת מקוונת חדשה "המים שלי",  להצגת איכות המים ברשת אספקת המים, וביציאה ממתקני ההתפלה והסינון הארציים. 
עכשיו אתם יכולים ליהנות משקיפות בהצגת נתוני איכות המים באזור המגורים שלכם, על פי תכנית דיגום המתייחסת לנקודות דיגום המייצגות את איכות המים המסופקים ​באזורים שונים בעיר. 

מערכת "המים שלי"

ניתן גם לבצע בדיקות איכות מים בביתכם

איכות המים בעיר מעולה. שתו מי ברז!

דוחות איכות המים בעיר

אישור חיטוי בריכות המים 2019

אישור חיטוי בריכות המים 2018

אישור חיטוי בריכות המים 2017

אישור חיטוי בריכות המים 2016

אישור חיטוי בריכות המים 2015

אישור חיטוי בריכות המים  2014

meter-reading1בשנת 2008 החלה עיריית מודיעין מכבים רעות בפרוייקט התקנת מדי מים אלחוטיים בכל הבתים בעיר.

קריאת מוני המים באופן אלחוטי- קריאה מרחוק- מתבצעת על ידי אנטנות זעירות המשדרות אחת לכמה שעות את נתוני ;צריכת; המים שלכם, למערכת בקרה ממוחשבת ומשוכללת.

באמצעות פרוייקט זה, לא נצטרך לשלוח נציגים שיקראו את מדי המים שלכם באופן ידני- הנתונים מועברים למערכת התאגיד מדי יום.

בסוף שנת 2012 החלה העבודה עם המערכת כפיילוט עירוני ובפברואר 2013 נקראו לראשונה חשבונות המים בעיר רק באמצעות מערכת זו.

למערכת הקריאה מרחוק מספר יתרונות בולטים:

  • קבלת התרעה מהירה על צריכת מים חריגה- הצבנו למערכת פרמטרים שיתריעו כאשר צריכת המים בביתכם חריגה יחסית לממוצע הפרטי שלכם.
  • ההתרעה מתקבלת באופן מיידי במשרדי התאגיד ואנו יכולים להתריע בפניכם במהירות וכך לחסוך לכם כסף ומים למדינה.
  • קריאה רציפה- ויכולת לבדוק בעיות בקריאת המים בזמן אמת.
  • שקיפות נתונים מלאה ואפשרות למעקב יומיומי אחרי נתונים בשעת הצורך
  • חסכון של כ- 200,000 שקלים בשנה על הקריאה הידנית- והשקעת סכום זה חזרה בתשתיות. 

פטור מהיתר קרינה למדי המים בעיר

למדי המים בעיר אישורי כשרות מרבנים רבים.

אישורי הכשרות

תעריפי המים במדינת ישראל נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב, והם אחידים לכל הערים והיישובים בארץ.

התעריפים משתנים מעת לעת על פי הנחיות רשות המים.

פירוט מלא והסבר בנושא התעריפים באתר רשות המים

לנוסח מלא ומחייב של כל התיקונים שהיו בהוראות הדין, הפירוט באתר הרשות הממשלתית למים ולביוב, בכתובת www.water.gov.il

קובץ תעריפים ליולי 2017 באתר רשות המים

זכאות להפחתה בתשלום

על פי קביעת ועדת הכספים של הכנסת, באפריל 2014 הורחבה רשימת הזכאים להפחתה בתשלום על פי חוק. על פי התיקון החדש, רשימות זכאים נוספות יועברו לתאגיד המים ע"י רשות המים. אלה רשימות סגורות שעל התאגיד לפעול לאורן, ללא יכולת לשנות את הרשום בהן.

מידע מלא על רשימת הזכאים המורחבת

מוקד מידע של רשות המים לפניות ולשאלות: 072-2755440.

תעריפי המים מפורטים באתר רשות המים

לחצו להסבר בנוגע לעדכון מספר הנפשות והשפעתו על תעריפי המים

ערעורים על חשבון המים

עם קבלת החשבון ,יש לבדוק את כל פרטיו. אופן ומועדי הגשת ערעורים על חשבון המים לתאגיד המים.
הטיפול בערעור על חשבון המים, יעשה ע"פ הנחיות הקבועות בתקנות המים וכללי תאגידי מים וביוב.
ערעור על חשבון המים אינו יכול להוות עילה לאי פירעון חשבון המים במועד שנקבע. על פי סעיף 108 לחוק תאגידי מים וביוב התשס"א – 2001 הרשות הממשלתית למים וביוב תברר תלונות צרכנים כלפי תאגידי מים וביוב ובלבד שהצרכן פנה תחילה לתאגיד.

אתר האינטרנט של רשות המים