אנחנו מתחייבים לעמידה בזמנים!

אמנת השירות מהווה נדבך בתכנית ההתייעלות עליה עובדת הנהלת מי מודיעין, בתמיכה וליווי של דירקטוריון החברה.

אמנת השירות עודכנה בתחילת שנת 2019 ומוצגת לכם עם זמני תקן מעודכנים

חשוב לשים לב לכך שאמנת השירות מפרטת זמני תקן בעת שגרה בלבד. 
בשעת חירום, זמן משבר, או תקלה גדולה הדורשת משאבים רבים- יפעל צוות מי מודיעין לפי תעדוף והמשאבים יושקעו בטיפול בנושאים הדחופים.

אמנת השירות של מי מודיעין