מדיניות אבטחת מידע - ISO 27001

 תאגיד מי מודיעין הוסמך לתקן אבטחת מידע - ISO 27001 באפריל 2015 ומחויב לנהל מערכת אבטחת מידע עפ"י דרישות התקן.

 התאגיד מחויב לעמוד בדרישות הרגולטור – הרשות הממשלתית למים וביוב כפי שמפורסם בנוהל: "עקרונות אבטחה והגנה על מערכות מחשב עבור ספקי המים". 

 התאגיד מחויב למלא את הדרישות עפ"י דין בפעילותו בנושא אבטחת מידע כולל חוק חופש המידע וחוק הגנת הפרטיות .

 תאגיד המים מחויב לאבטחת מידע של התאגיד, תושבים, ספקים ועובדים.

 יעדים ותכנית עבודה בנושא אבטחת מידע מופיעים בחוברת "תכנית עבודה שנתית" של התאגיד כולל תכנון תקציבי כתהליך של שיפור מתמיד. 

 התאגיד יבצע הדרכות בנושאי אבטחת מידע לכל העובדים בהתאם לצורך עפ"י ההתפתחויות כדי לשמור על המידע בתאגיד מצד אחד ולמניעת התקפות מצד שני.

 התאגיד יבצע תהליכי בקרה כמו ניטור תקופתי, סקר סיכונים ופעולות מתקנות להקטנת ומניעת סיכונים.

 אבטחת מידע היא מעניינם ואחריותם של כל עובדי התאגיד.

 הנהלת התאגיד תפרסם ותביא לידיעת העובדים, הספקים, הלקוחות ובעלי עניין את מדיניות התאגיד בתחום אבטחת מידע על מנת להבטיח את המודעות והמחויבות שלהם לאבטחת מידע 

טל אוחנה-  רו"ח עו"ד ומ"מ מנכ"ל מי מודיעין