anabe duck modiin water p

להלן מידע בדבר הפסקות המים הצפויות בעיר בקרוב, לצורך ביצוע עבודות שיקום צנרת המים


בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-10:00 בכתובות הבאות: 

עמק דותן 29-41- יוצב מיכל מים ליד הגנים במקום

עמק יזרעאל 3-7
נחל בצת 3-13, 4-20
נחל בזק 70-72

בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-13:00 בכתובות הבאות: 
כיכר חטיבת הנגב 2-8, רא"ל יגאל ידין 4


בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-13:00 בכתובות הבאות: 
אבני החושן 18-24, 25-33
לשם 63-69
בדולח 6-12

בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-13:00 בכתובות הבאות: 
עמק איילון 19-41
לבונה 40
אלמוגן 2בתאריך 17.4.16 בין השעות 09:00-11:00 בכתובות הבאות
נחל צופר- כל הרחוב
נחל גלים 5-11

 


 אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. כאמור, העבודות נועדו לשקם את צנרת המים ולמנוע מטרד נוסף בעתיד.

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה, ועומדים לרשותכם במוקד התקלות של מי מודיעין
בטלפון: 1800-300-640