לאחר קבלת טופס 4 מעיריית מודיעין מכבים רעות על הקבלן להעביר למי מודיעין את המסמכים הבאים:

העתק טופס 4.
פרטיכל מסירת הדירות.
רשימת דיירים לפי מספרי דירות, עם מספרי טלפון להתקשרות
טופס מספר 11- קריאת מדי מים חתום ע"י דייר וקבלן