meter-reading1בשנת 2008 החלה עיריית מודיעין מכבים רעות בפרוייקט התקנת מדי מים אלחוטיים בכל הבתים בעיר.

קריאת מוני המים באופן אלחוטי- קריאה מרחוק- מתבצעת על ידי אנטנות זעירות המשדרות אחת לכמה שעות את נתוני ;צריכת; המים שלכם, למערכת בקרה ממוחשבת ומשוכללת.

באמצעות פרוייקט זה, לא נצטרך לשלוח נציגים שיקראו את מדי המים שלכם באופן ידני- הנתונים מועברים למערכת התאגיד מדי יום.

בסוף שנת 2012 החלה העבודה עם המערכת כפיילוט עירוני ובפברואר 2013 נקראו לראשונה חשבונות המים בעיר רק באמצעות מערכת זו.

למערכת הקריאה מרחוק מספר יתרונות בולטים:

  • קבלת התרעה מהירה על צריכת מים חריגה- הצבנו למערכת פרמטרים שיתריעו כאשר צריכת המים בביתכם חריגה יחסית לממוצע הפרטי שלכם.
  • ההתרעה מתקבלת באופן מיידי במשרדי התאגיד ואנו יכולים להתריע בפניכם במהירות וכך לחסוך לכם כסף ומים למדינה.
  • קריאה רציפה- ויכולת לבדוק בעיות בקריאת המים בזמן אמת.
  • שקיפות נתונים מלאה ואפשרות למעקב יומיומי אחרי נתונים בשעת הצורך
  • חסכון של כ- 200,000 שקלים בשנה על הקריאה הידנית- והשקעת סכום זה חזרה בתשתיות. 

פטור מהיתר קרינה למדי המים בעיר

למדי המים בעיר אישורי כשרות מרבנים רבים.

אישורי הכשרות