כל כמות המים הנצרכת במודיעין מכבים רעות נרכשת מחברת מקורות. חברת מקורות מספקת מים מקידוחים באקוויפר ההר, ממי המוביל הארצי או מים ממתקני התפלה הכל בהתאם למדיניות אספקת המים הארצית. 
להודעה מחברת מקורות על שינוי במקור מים

מידע מחברת מקורות בנושא המים המותפלים

מי השתייה בישראל המסופקים דרך מערכת המים לתושבים הם ברמה תברואתית טובה ביותר, על פי התקנים שקבע משרד הבריאות.

בדיקות איכות המים

מי מודיעין מבצעת בדיקות שוטפות לאיכות המים, באמצעות עובדי התאגיד, אשר עברו הסמכה של משרד הבריאות לבצע  בדיקות מיקרוביאליות ובדיקות כלור ופלואור. (נציין כי החל מתאריך 26/8/14 הופסקה הפלרת המים ע"י חברת מקורות בהתאם לתקנות בריאות העם. 

מידע נוסף על הפסקת ההפלרה


הדגימות לבדיקת איכות המים מבוצעות בהתאם לתכנית שנתית שנקבעת ע"י משרד הבריאות הדגימות נשלחות למעבדת משרד הבריאות אשר מדווחת על כל חריגה באיכות המים.

בנוסף מבוצעות בדיקות כימיות לזיהוי מתכות, עכירות ועוד, הנשלחות למעבדה חיצונית והתוצאות נשלחות למשרד הבריאות.

דגימות המים נלקחות מקווי ההזנה (חיבורי מקורות) , בריכות האגירה ורשת הצינורות העירונית, לפי הנחיות משרד הבריאות.

המרכיבים הכימיים נבדקים במקורות המים בהתאם לגודל האוכלוסייה ופריסתה ועל סמך ההנחיות הקבועות בתקנות מי השתייה במשרד הבריאות.

משרד הבריאות פיתח מערכת מקוונת חדשה "המים שלי",  להצגת איכות המים ברשת אספקת המים, וביציאה ממתקני ההתפלה והסינון הארציים. 
עכשיו אתם יכולים ליהנות משקיפות בהצגת נתוני איכות המים באזור המגורים שלכם, על פי תכנית דיגום המתייחסת לנקודות דיגום המייצגות את איכות המים המסופקים ​באזורים שונים בעיר. 

מערכת "המים שלי"

ניתן גם לבצע בדיקות איכות מים בביתכם

איכות המים בעיר מעולה. שתו מי ברז!

דוחות איכות המים בעיר

אישור חיטוי בריכות המים 2019

אישור חיטוי בריכות המים 2018

אישור חיטוי בריכות המים 2017

אישור חיטוי בריכות המים 2016

אישור חיטוי בריכות המים 2015

אישור חיטוי בריכות המים  2014