anabe duck modiin water p

כללי המים החדשים מאפשרים לתאגיד לבצע בדיקות מים גם במערכת המים הפרטית, בהגבלות מסוימות ותמורת תשלום שנקבע על פי חוק.

הכללים קובעים כי ניתן לבקש ביצוע בדיקות אלו אחת ל-12 חדשים לכל היותר.

הבדיקות אותן התאגיד יכול לבצע על פי התקנות: בדיקה מיקרוביאלית, בדיקת עכירות  וכן בדיקת מתכות: ברזל, נחושת ועופרת.

תקנות הקובעות את כללי ביצוע הבדיקות בבית- סעיף 14 בקובץ

תקנות הקובעות את סוגי הבדיקות אותן ניתן לבצע - סעיף 13

אנו עומדים לרשותכם לביצוע הבדיקות על פי הכללים החדשים- בכפוף לתשלום הנקבע בחוק. 

לביצוע הבדיקות צרו קשר: 1-800-300-420