anabe duck modiin water p
 • הודעה על תקלה במרכזייה הטלפונית

  תאריך 4.3.2021 לצערנו, בשל תקלה בקו הטלפון, המענה הטלפוני של תאגיד מי מודיעין אינו פעיל. טכנאי חברת הטלפון פועלים לתיקון הבעיה. בינתיים, ניתן לפנות אלינו במייל: info@mei-modiin.co.il דרך טופס צרו...
  קריאה נוספת
 • הודעה על שינוי שעות עבודה

  בתאריך 23.3.2021- יום הבחירות- משרדי תאגיד מי מודיעין ושירות הלקוחות יהיו סגורים החל מתאריך 27.3.2021 יהיו משרדי התאגיד ושירות הלקוחות סגורים לרגל חופשת הפסח. נחזור לעבוד בתאריך 4.4.2021 אנו שבים...
  קריאה נוספת
 • הודעה על הפסקות מים

  הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים בתאריך 2.3.2021 תתבצע הפסקת מים ברחובות הבאים: האורג, התעשיות, הבנאי. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד...
  קריאה נוספת
 • הודעה על הארכת מועד אחרון לתשלום חשבון המים

  הודעה על הארכת תאריך אחרון לתשלום לחשבון דצמבר-ינואר: בשל עיכוב בשליחת החשבון, אנו מודיעים על הארכת התאריך האחרון לתשלום ל- 17.3.2021. ראו את התאריך הכתוב בפועל בחשבון המים לתקופה זו, כמבוטל.
  קריאה נוספת
 • הודעה על שינוי זמני בחישוב תעריפי המים בשל הקורונה

  הרשות הממשלתית למים וביוב החליטה על 2 שינויים זמניים , בדרך חישוב תעריפי המים בעקבות משבר הקורונה. 1. החל מיום 1.9.2020 ועד ליום 31.12.2020 חל שינוי בכמות המים שמוקצית לכל נפש שמעודכנת בנכס שלכם. עד...
  קריאה נוספת