anabe duck modiin water p
 • הודעה על הפסקות מים

  מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית היום 05.08.21 עקב תקלה בצנרת המים ברחוב: עמק בית שאן מס' 61-41 ו62-42 נאלצנו לבצע סגירת מים החל מהשעה 10:45 למשך כשעתיים, צפי לסיום 12:45. בתאריך 9.8.21...
  קריאה נוספת
 • הודעה על עבודות בצנרת הביוב

  בתאריך 8.8.21 מתחיל תאגיד מי מודיעין בביצוע עבודות שרוול קווי הביוב ברחוב תלתן העבודות צפויות להימשך כשבועיים. העבודות אינן כרוכות בחפירה אולם יתכנו שיבושים בהסדרי התנועה ברחוב. נא סעו בזהירות על פי...
  קריאה נוספת
 • הודעה על עבודות לשיקום צנרת מים

  בתאריך 18.04.2020 יום ראשון, נחל בעבודה להחלפת צנרת המים ברחוב עמק החולה: העבודות יתבצעו במדרכה של הבתים במספרים הזוגיים (מבית 2 לכיוון בית 92). העבודות עשויות להימשך כשלושה חודשיים ולפי מקטעים....
  קריאה נוספת
 • הודעה על שינוי שעות עבודה

  שעות סגירת משרדי מי מודיעין ושירות הלקוחות בחגי תשרי: ראש השנה: המשרדים סגורים מתאריך 6.9.21 עד תאריך 8.9.21. חוזרים לעבוד בתאריך 9.9.21 יום כיפור: המשרדים סגורים מתאריך 15.9.21. חוזרים לעבוד בתאריך...
  קריאה נוספת