חזון

תאגיד המים "מי מודיעין" ישמור על מעמדו כתאגיד עצמאי ומוביל ברמה הארצית, בניהול משק מים מודרני,
המתבסס על טכנולוגיות מתקדמות ופיתוח מערכות ייחודיות.


מטרות

  שירות אמין יעיל ומקצועי

  הטמעת טכנולוגיות מתקדמות בתחום הליבה

  ניצול מירבי של הטופוגרפיה הטבעית בעיר

  מוכנות מירבית בשעת חירום


יעדים 

קהילה וחינוך


הגברת המעורבות בקהילה ותרומה בפרוייקטים שונים

כספים וכח אדם

הידוק החגורה לשמירה על מעמד התאגיד כעצמאי תוך שמירה על שירות מיטבי
פעילות גבייה ואכיפה רוטינית להקטנת חובות תושבים

דאגה לרווחת העובדים והעשרתם

הנדסה ותפעול

הפחתה משמעותית של נורמות פחת המים הנהוגות כיום

שיפור משמעותי של השליטה בתפקוד מערכות המים והביוב

החלפת קווי מים וביוב ראשיים בעיר למניעת פיצוצים

שיפור נגישות המידע על המערכת לעובדים ולתושבים

שירות לקוחות

הטמעת מערכת business intelligence - BI, למעקב on line אחר פחת מים ומשמעותו הכלכלית

הפיכת מחלקת צרכנות מים למוקד ידע מומחה באיתור פחת מים

פנייה יזומה לתושבי העיר לשיפור מערכות המדידה בשטח הפרטי