Logo

הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים: 

בתאריך 12.11.19 תתבצע הפסקת מים ברחוב שמעון בתים 2 עד 82, 1 עד 79. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 11:00

בתאריך 12.11.19 תתבצע הפסקת מים ברחוב דם המכבים. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 15:00

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. כאמור, העבודות נועדו לשדרוג ותיקון צנרת המים ולמניעת מטרד נוסף בעתיד .

אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה, ועומדים לרשותכם במוקד בטלפון 1-800-300-420