Logo

מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית

בתאריך 10.5.21 תתבצע סגירת מים בשדרה המרכזית מגרש 22 אזור התעסוקה 1-11, 2-14 - מגה אור. הפסקת המים תחל בשעה 10:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 14:00
בתאריך 11.5.21 תתבצע הפסקת מים בכתובות הבאות: רחוב סביון, רחוב כרכום ורחוב צאלון רק בדיור המוגן. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 14:00
בתאריך 11.5.21 תתבצע הפסקת מים ברחוב דם המכבים, בתים 22 עד 32 בלבד. הפסקת המים תחל בשעה 10:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 13:00

צנרת המים יכולה להיפגע ממגוון סיבות: עבודות חפירה, תזוזות של הקרקע, הנחה לא נכונה בזמן הבנייה ועוד. 
אנו נדרשים לבצע תיקוני צנרת שניזוקה, וגורמת לדליפת מים ואפילו לזרימת מים משמעותית, שיכולה גם לפגוע בתשתיות אחרות באזור. 
לצורך תיקוני הצנרת אנו נאלצים לסגור את המים, כדי לרתך את הצינורות. 

הפסקות המים יכולות להיות יזומות- בהן אנו מודיעים מראש על ביצוע הפסקת מים
או מיידיות- כתוצאה מפגיעה בצנרת שעלינו לטפל בה כאן ועכשיו. 

לכן- חשוב תמיד לשמור מים בבתים, למקרה של סגירת מים פתאומית!
לחצו כאן למידע נוסף על שמירת מים בבתים 

צוות מי מודיעין עומד לרשותכם. מוקד התקלות זמין בטלפון 1800-300-420