Logo

הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים
תאריך 18.9.2020 שעה 10:50: 
עקב פיצוץ מים בצינור ברחוב עמק זבולון, תתבצע בשעה הקרובה הפסקת מים שנדרשת לצורך תיקון הצינור. הפסקת המים תשפיע על הבתים במספרים הזוגיים ברחוב עמק זבולון ועל המרכז המסחרי.
 אנו ממליצים להצטייד במים כרגע, כדי שתוכלו להמשיך את ההכנות לחג

תאגיד מי מודיעין ניסה לדחות את התיקון, אך זרם המים חזק מאוד, הכביש מוצף ויש חשש לקריסה, ולכן נדרש תיקון בהקדם האפשרי.
ברזייה לחלוקת מים תוצב ברחוב עמק זבולון 41.
אנו מתנצלים על הפסקת המים בערב החג, ועושים של שניתן כדי לתקן את הצינור הפגוע בהקדם האפשרי ולהחזיר את אספקת המים לסדרה.

:אנו מתנצלים על אי הנוחות. הפסקות המים נועדו כדי לאפשר לתאגיד מי מודיעין לבצע עבודות לשיקום הצנרת העירונית ואנו מבצעים אותן רק כשנדרשים לכך.  

אנו ממליצים לשמור תמיד מים בבתים למקרה של הפסקת מים בלתי צפויה. ההמלצה של פיקוד העורף היא לשמור כמות של 4 ליטר לנפש ליום, לפרק זמן של 3 ימים לפחות. כלומר: 12 ליטר לנפש
 
מוקד מי מודיעין עומד לרשותכם בטלפון 1800-300-420