Logo

הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים:

בתאריך 2.6.2020 תתבצע הפסקת מים ברחוב גלבוע בתים 1 עד 23, 2 עד 24. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 13:00

בתאריך 3.6.2020 תתבצע הפסקת מים ברחוב חבצלת. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 12:00

בתאריך 3.6.2020 תתבצע הפסקת מים ברחוב הר רמון. הפסקת המים תחל בשעה 11:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 14:00

אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית. כאמור, העבודות נועדו לשדרוג ותיקון צנרת המים ולמניעת מטרד נוסף בעתיד. 
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה, ועומדים לרשותכם במוקד בטלפון 1-800-300-420