Logo

מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית

הודעה על שיבושי מים בין התאריכים 15.05 ועד 19.05 ברחובות הבאים: הר יודפת, הר טללים, הר חזון , הר זיו, הר ורדה, הר הילה, הר דלתון , הר גוונים, הר  בוקר , הר אמיר, הר ארגמן. שיבושי המים יתקיימו משעה 09:00 ועד שעה 16:00

בתאריך 17.5 תתבצע הפסקת מים ברחוב החרט. הפסקת המים תחל בשעה 10:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 13:00
בתאריך 17.5 תתבצע הפסקת מים ברחוב המעיין. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 11:00

בתאריך 19.5 תתבצע הפסקת מים ברחובות הבאים: יצחק נבון, חיים ויצמן, אפרים קציר, זלמן שזר מגרשים : 906, 114, 109, 110, 107, 807, 909, 903, 103, 104,121, 108, 901, 116,113. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 15:00

לידיעתך: צנרת המים יכולה להיפגע ממגוון סיבות: עבודות חפירה, תזוזות של הקרקע, הנחה לא נכונה בזמן הבנייה ועוד. 

אנו נדרשים לבצע תיקוני צנרת שניזוקה, וגורמת לדליפת מים ואפילו לזרימת מים משמעותית, שיכולה גם לפגוע בתשתיות אחרות באזור. 
לצורך תיקוני הצנרת אנו נאלצים לסגור את המים, כדי לרתך את הצינורות. 

הפסקות המים יכולות להיות יזומות- בהן אנו מודיעים מראש על ביצוע הפסקת מים
או מיידיות- כתוצאה מפגיעה בצנרת שעלינו לטפל בה כאן ועכשיו. 

לכן- חשוב תמיד לשמור מים בבתים, למקרה של סגירת מים פתאומית!

לחצו כאן למידע נוסף על שמירת מים בבתים 

צוות מי מודיעין עומד לרשותכם. מוקד התקלות זמין בטלפון 1800-300-420