anabe duck modiin water p
 • הודעה על החלפת המרכזייה הטלפונית

  תאגיד מי מודיעין נמצא במהלך של החלפת מרכזייה טלפונית לצורך שיפור מתן השירות לתושבים במהלך ההחלפה השיחות מגיעות למרכז מענה חיצוני שייקח מכם פרטים וצוות מי מודיעין יחזור אליכם במהירות האפשרית במסגרת...
  קריאה נוספת
 • הודעה על הפסקות מים

  הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים: בתאריך 12.11.19 תתבצע הפסקת מים ברחוב שמעון בתים 2 עד 82, 1 עד 79. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה...
  קריאה נוספת
 • הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים

  הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים ברחוב מרווה בתאריך 27.1019 יחל תאגיד מי מודיעין בעבודה לשיקום צנרת מים ברחוב מרווה העבודה עשויה להימשך 3 חדשים. במהלך העבודות תתקיימנה הפסקות מים לחיבור צנרת...
  קריאה נוספת
 • הודעה ממקורות על שינוי בתמהיל המים

  לקריאת כל הפרטים על שינוי תמהיל המים המסופקים לעיר בתחילת חודש ספטמבר
  קריאה נוספת