anabe duck modiin water p
 • הסבר בנושא תחקיר המים המותפלים

  לאור ממצאי הוועדה שבדקה את מצב המים המותפלים בארץ, הכנו לכם הסברים ועובדות בנושא לקריאת המידע בנושא בדיקת המים המותפלים לחצו כאן
  קריאה נוספת
 • הודעה על הפסקות מים

  הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים: 17:30 העקב פיצוץ מים מתבצעת סגירת מים ברחוב ישעיהו הנביא ממספר 1 עד 19 , וממספר 2 עד 12, ורחוב יחזקאל הנביא 5. מהשעה...
  קריאה נוספת
 • הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים

  הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים ברחובות: נחל קטלב ונחל ציפורי בתאריך 18.8.19 יחל תאגיד מי מודיעין בעבודה לשיקום צנרת מים ברחוב נחל קטלב, לאחר סיום העבודות ברחוב נחל יבנאל. לאחר מכן נמשיך לנחל...
  קריאה נוספת
 • הודעה על חופשה מרוכזת בחודש אוגוסט

  משרדי הנהלת תאגיד מי מודיעין יהיו סגורים לרגל חופשה מרוכזת החל מתאריך 18.8.19. נחזור לעבודה בתום החופשה בתאריך 25.8.19 מוקד שירות הלקוחות יעבוד באופן סדיר בתקופה זו. תקלות יטופלו על ידי הכוננים לפי...
  קריאה נוספת