anabe duck modiin water p
 • הודעה על הפסקות מים

  הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים ביום שלישי 01.012.2020, תתבצע הפסקת מים ברחובות כחלית ההרים , סביון וכרכום בין השעות 11:45 ועד 13:45 . אנו מתנצלים על...
  קריאה נוספת
 • הודעה על שינוי זמני בחישוב תעריפי המים בשל הקורונה

  הרשות הממשלתית למים וביוב החליטה על 2 שינויים זמניים , בדרך חישוב תעריפי המים בעקבות משבר הקורונה. 1. החל מיום 1.9.2020 ועד ליום 31.12.2020 חל שינוי בכמות המים שמוקצית לכל נפש שמעודכנת בנכס שלכם. עד...
  קריאה נוספת
 • הודעה על שינוי שעות עבודה בחגים

  ראש השנה משרדי התאגיד ושירות הלקוחות יהיו סגורים מתאריך 18.9.2020. חוזרים לעבודה בתאריך 21.9.2020 יום הכיפורים משרדי התאגיד ושירות הלקוחות יהיו סגורים מתאריך 27.9.202. חוזרים לעבודה בתאריך 29.9.2020...
  קריאה נוספת
 • הודעה על הפסקות מים

  עקב פיצוץ מים ברחוב הר שחר תתבצע הפסקת מים למשך שעתיים החל משעה 09:00 עד 11:00
  קריאה נוספת
 • הודעה על עבודות לשיקום צנרת מים בעיר

  בעיר מתבצעות עבודות לשיקום צנרת ברחוב נחל שניר וברחוב שדרות העומרים עבודות לשיקום צנרת ברחוב נחל שניר העבודות עשויות להימשך כחדשיים וחצי. בתאריך 20.7.2020 יחל הקבלן לעבוד על חיבור הצנרת החדשה מהקו...
  קריאה נוספת