anabe duck modiin water p
 • הודעה על הפסקות מים

  הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים: בתאריך 18.7.10 תתבצע הפסקת מים ברחוב תומר בתים 1 עד 11, 2 עד 12. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד שעה...
  קריאה נוספת
 • הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים

  הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים ברחובות: נחל יבנאל, נחל קטלב ונחל ציפורי בתאריך 25.6.19 יחל תאגיד מי מודיעין בעבודה לשיקום צנרת מים. בשלב הראשון העבודות יחלו ברחוב נחל יבנאל לאחר מכן נמשיך...
  קריאה נוספת
 • מבצע מחיקת ריבית של רשות המים

  מבצע מחיקת ריבית והצמדה של רשות המים יוצא לדרך בתאגיד מי מודיעין! רשות המים קבעה, כי במהלך 4 החדשים הקרובים תוכלו לפרוע את החובות שצברתם לתאגיד מי מודיעין, ללא תשלום ריבית והצמדה! המבצע מתחיל בתאריך...
  קריאה נוספת