anabe duck modiin water p
 • הודעה על הפסקות מים

  מידע על הפסקות מים לצורך טיפול בצנרת העירונית בתאריך 7.4.2021 תתבצע הפסקת מים בכתובות הבאות: רחוב יואל הנביא בתים 2 עד 10, רחוב ישעיהו הנביא בתים 27 עד 31. הפסקת המים תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים...
  קריאה נוספת
 • הודעה על שינוי שעות עבודה

  בתאריך 23.3.2021- יום הבחירות- משרדי תאגיד מי מודיעין ושירות הלקוחות יהיו סגורים החל מתאריך 27.3.2021 יהיו משרדי התאגיד ושירות הלקוחות סגורים לרגל חופשת הפסח. נחזור לעבוד בתאריך 4.4.2021 אנו שבים...
  קריאה נוספת
 • מבצע מחיקת ריבית והצמדה של רשות המים עד תאריך 31.3.2021

  רשות המים קבעה, כי במהלך 3 החדשים הקרובים תוכלו לפרוע את החובות שצברתם לתאגיד מי מודיעין, ללא תשלום ריבית והצמדה! המבצע מתחיל בתאריך 10.12.2020 ומסתיים בתאריך 31.3.2021 איך משתתפים במבצע? פשוט...
  קריאה נוספת
 • סגירת קבלת הקהל החל מתאריך 1.7.2020

  במי מודיעין עושים הכל בדיגיטל או בטלפון! לאור ריבוי מקרי התפרצות הקורונה בישראל, קבלת הקהל בתאגיד מי מודיעין נסגרת החל מתאריך 1.7.2020 שירות הלקוחות שלנו זמין לשירותכם בטלפון ובדיגיטל. המוקד הטלפוני...
  קריאה נוספת