anabe duck modiin water p
 • הודעה על תקלה במרכזייה הטלפונית החדשה

  במסגרת שיפור השרות, תאגיד מי מודיעין נמצא בימים אלה במעבר למרכזיה חדשה במסגרת תהליך המעבר, טרם הושלמו כל השירותים כגון שיחה חוזרת, מיקום בתור וזמני המתנה ממוצעים ועוד. ברגע שהמעבר למרכזיה החדשה...
  קריאה נוספת
 • הודעה על הפסקות מים

  הפסקות מים לצורך עבודות הקמת ושיקום צנרת, יתקיימו בתאריכים, בשעות וברחובות הבאים: בתאריך 3.12.19 תתבצע הפסקת מים ברחוב שגיא. ההפסקה תחל בשעה 09:00 ואמורה להסתיים עד לשעה 13:00 אנו מתנצלים מראש על אי...
  קריאה נוספת
 • הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים

  הודעה על תחילת עבודות לשיקום צנרת מים בתאריך 27.1019 יחל תאגיד מי מודיעין בעבודה לשיקום צנרת מים ברחוב מרווה בתאריך 17.11.19 יחל תאגיד מי מודיעין בעבודה לשיקום צנרת מים ברחוב שגיא העבודה עשויה...
  קריאה נוספת
 • הודעה ממקורות על שינוי בתמהיל המים

  לקריאת כל הפרטים על שינוי תמהיל המים המסופקים לעיר בתחילת חודש ספטמבר
  קריאה נוספת